Wartości a świadomość

Kiedy Richard Barrett stworzył model siedmiu poziomów świadomości, szybko zdał sobie sprawę, że z każdym z poziomów wiążą się konkrente wartości i zachowania. Idąc dalej, jeżeli zidentyfikujemy wartości i zachowania, którymi kieruje się dany człowiek lub grupa ludzi, dowiemy się z jakiego poziomu świadomości operują. W ten sposób powstał system mierzenia świadomości nazwany Cultural Transformation Tools (CTT), który jest wykorzystywany do mapowania świadomości liderów i organizacji. Określenie świadomości organizacji wraz ze zmapowaniem wartości, którymi dana organizacja się kieruje i zachowaniami, które mogą ograniczać jej potencjał, stanowi diagnozę kultury organizacji i punkt wyjścia do transformacji.

Lata pracy z klientami pomogły Barrett Values Centre udoskonalić narzędzia w zakresie rzetelności i trafności. W efekcie, po ponad dwudziestu latach od powstania modelu Siedmiu Poziomów Świadomości, mamy dostępne uznane i rozpoznawalne na całym świecie narzędzia do mierzenia świadomości zarówno osób indywidualnych, jak i różnych struktur, w których pracują ludzie (zespołów, organizacji, społeczności i narodów). Klienci Barrett Values Centre to ponad 5.000 organizacji z 24 krajów.

Richard Barrett zauważył, że poziomy świadomości korespondują ze stadiami psychologicznego rozwoju człowieka. Rozwijamy się przechodząc poprzez kolejne stadia, a następnie operujemy (działamy) z określonego poziomu świadomości.

W normalnych warunkach, poziom rozwoju świadomości, z którego działamy będzie odpowiadać stadium psychologicznego rozwoju, które osiągnęliśmy. Jeśli jednak dotknie nas coś, co uznamy za potencjalnie negatywną zmianę w naszym otoczeniu lub środowisku, co naruszy naszą wewnętrzną stabilność lub zewnętrzną równowagę, na co zareagujemy lękiem, wtedy – niezależnie od stadium psychologicznego rozwoju na którym jesteśmy – możemy tymczasowo cofnąć się do jednego z trzech najniższych poziomów świadomości. Doświadczenia negatywne, jeśli są wystarczająco traumatyczne, mogą nawet (szczególnie jeśli zdarzyły się w dzieciństwie) zahamować nasz rozwój psychologiczny, zakotwiczając nas na dłużej w którymś z trzech najniższych poziomów świadomości poprzez częste nawroty traumatycznych wspomnień.

I odwrotnie, jeśli doznamy szczytowego przeżycia (zachwytu, uniesienia, olśnienia) w wyniku ważnego doświadczenia duchowej natury, możemy tymczasowo przeskoczyć na wyższy poziom świadomości. Kiedy to doświadczenie minie, wracamy do tego poziomu, który odpowiada naszemu psychologicznemu rozwojowi. W rzadkich przypadkach szczytowe przeżycie ma trwały efekt i pozostawia nas na wyższym poziomie świadomości (…).

Powyższy wpis został stworzony w oparciu o fragment książki Richarda Barretta „The metrics of human consciousness”. 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *