Moja misja

Świadomi ludzie, efektywne zespoły, organizacje napędzane przez wartości.

Trzy powody, dla których działam, by współtworzyć środowisko, w którym liczą się wartości.
Środowisko, w którym można realizować swoje pasje w zgodzie ze sobą
i we współpracy z innymi, którzy mają podobną wizję.

Bardziej świadomi ludzie wiedzą dokąd zmierzają, co nadaje sens ich życiu i dlaczego warto.

„Jestem w stanie kontrolować tylko to, czego jestem świadom. To czego nie jestem świadom, ma kontrolę nade mną. Świadomość daje mi władzę.

John Whitmore 

Efektywne zespoły skupiają się nie tylko na zadaniach, ale również na relacjach. Dbają nawzajem o siebie i o swój wzajemny rozwój.

"Świetne rzeczy w biznesie nigdy nie mają jednego autora. Najdoskonalsze produkty, są dziełem zespołu ludzi.”

Steve Jobs

Organizacje napędzane przez wartości dbają o potrzeby pracowników. Tworzą kulturę, która gwarantuje sukces. Uwalniają potencjał ludzi.

"Kultury oparte na wartościach odnoszą największe sukcesy na świecie."

Richard Barrett

O mnie

Anna Rajtar-Klepuszewska

Coach, psycholog, mentor, konsultant biznesu, facylitator

Ponad 500 godzin coachingu indywidualnego i zespołowego prowadzonego w oparciu o psychologię pozytywną, podejście systemowe i ewolucyjne, uwzględniające poziom rozwoju świadomości jednostek, zespołów i organizacji.

Wiem jak pracować z organizacjami i liderami. Rozumiem ich potrzeby, ponieważ przez ponad 20 lat pracowałam w biznesie i mam 13 lat doświadczenia w pracy na stanowiskach menedżerskich i dyrektorskich w funkcji HR.

Wspieram organizacje w procesach transformacyjnych bazując na swoim doświadczeniu w zarządzaniu projektami zmian w dużych organizacjach zatrudniających ponad 2000 pracowników. Pomagam realizować zmiany dotyczące kultury organizacji, korzystając ze swoich doświadczeń obejmujących wspieranie zarządów w realizacji strategii, wdrażanie trwałych zmian mających na celu podniesienie zaangażowania i efektywności, poprawę komunikacji i współpracy oraz rozwijanie przywództwa.

Facylituję spotkania mające na celu wypracowanie określonych rezultatów (np. strategii organizacji lub działu), ułatwiając zespołom osiągnięcie założonych celów z możliwie najpełniejszym wykorzystaniem potencjału wszystkich członków zespołu.

Doradzam w zakresie wdrażania wewnętrznego coachingu i/lub mentoringu w organizacjach, mając za sobą przeprowadzone skuteczne wdrożenia i zarządzanie takimi programami w dużych firmach.

Jestem mentorem w programach społecznych i biznesowych, wspierając swoich mentees w ich rozwoju i pokonywaniu przełomów, których doświadczają jako profesjonaliści, liderzy i ludzie.

AKREDYTACJE

REFERENCJE

WspółpracA

[logoshowcase]