Facylitacja

Facylitacja

Grupy mają potencjał do uruchomienia procesów zarówno wspierających, jak i blokujących wydajność i efektywność pracy.

Facylitacja polega na tworzeniu takich warunków działania dla grupy, dzięki którym możliwe jest uzyskanie wszystkich korzyści wynikających z pracy zespołowej i uniknięcie niekonstruktywnych zjawisk. 

Facylitacja jest skuteczna ponieważ:

- zdefiniowany jest cel pracy grupy i oczekiwane rezultaty (produkty pracy)
- wykorzystuje struktury i metody pracy grupowej, które są adekwatne do celu, specyfiki grupy i założonego czasu
- uwzględnia osoby biorące udział w spotkaniu oraz relacje, emocje i procesy występujące między nimi.

Facylitację wykorzystuje się przede wszystkim w sytuacjach gdy:

 • nie ma gotowego, jednego rozwiązania
 • temat jest ważny dla zespołu/organizacji
 • zaangażowanie ludzi przyniesie korzyści zarówno dla wypracowania rozwiązania, jak i dla jego późniejszego wdrożenia
 • członkowie grupy, korzystając z posiadanych kompetencji i pomysłów, są w stanie wypracować odpowiednie rozwiązania
 • różnorodność perspektyw i kompetencji jest korzystna dla pracy z zagadnieniem

DLA ZESPOŁU

Facylitację lub podejście facylitacyjne można stosować przy pojedynczych spotkaniach lub przy serii spotkań służących wypracowaniu określonych rezultatów. Najczęściej facylitacja ma zastosowanie w spotkaniach, podczas których zespół:
 • rozwiązuje problemy
 • podejmuje decyzje
 • tworzy plany działań
 • wymienia wiedzę/wspólnie się uczy
 • tworzy innowacyjne pomysły
 • ewaluuje projekty i wyciąga wnioski
 • diagnozuje potrzeby
 • rozwiązuje sytuacje konfliktowe

Źródło: Szkoła Facylitatorów Wszechnicy UJ

DLA ORGANIZACJI

Facylitację - zwykle w postaci dłuższych procesów obejmujących serię spotkań - stosuje się, gdy organizacja przechodzi zmiany wymagające konsultacji i zaangażowania wielu osób. Warto ją wykorzystywać między innymi do:
 • diagnozowania wybranych elementów funkcjonowania organizacji (kultury organizacyjnej, wartości firmowych, poziomu satysfakcji pracowników, kompetencji pracowników, efektywności procesów) oraz do określania obszarów zmiany
 • wdrażania zmian organizacyjnych
 • tworzenia i wdrażania strategii organizacji / funkcji
 • optymalizacji procesów