Coaching dla zespołów

Coaching dla zespołów

Coaching zespołowy to wspieranie zespołów w osiąganiu ponadprzeciętnych rezultatów poprzez poprawę wzajemnego funkcjonowania całego zespołu zarówno w obszarze zadań jak i relacji. 

Coaching zespołowy jest przydatny, gdy występują czynniki uniemożliwiające pełne wykorzystanie potencjału zespołu takie jak np. :

  • Brak zaufania pomiędzy członkami zespołu
  • Rywalizacja
  • Konflikty
  • Niejasność intencji, prywatne agendy
  • Brak wspólnych wartości lub różne ich rozumienie
  • Syndrom silosów
  • Słaba komunikacja i współpraca
  • Brak wspólnego celu dla zespołu/brak jasnego celu
  • Niska produktywność

W trakcie procesu coachingu zespół określa swój obecny potencjał dzięki profesjonalnym narzędziom dedykowanym diagnozie zespołowej, ustala obszary do rozwoju i zasady współpracy, podnosi swoje kompetencje w ustalonych obszarach poprzez pracę w trakcie sesji i pomiędzy nimi by na koniec zmierzyć swoje osiągnięcia w stosunku do założonych celów.

Podmiotem coachingu nie są indywidualne osoby, ale właśnie zespół, definiowany jako grupa ludzi posiadających jednego lidera, jeden cel oraz współzależych od siebie.

Dzięki coachingowi zespół jest w stanie w stosunkowo krótkim czasie podnieść swoją efektywność i poprawić atmosferę współpracy. W zależności od potrzeb proces coachingu zespołowego może składać się z fazy diagnostycznej oraz jednej do kilku sesji warsztatowych.