Coaching kultury organizacji

Coaching kultury organizacji

PRZEKSZTAŁCAJ KULTURĘ SWOJEJ ORGANIZACJI z pomocą narzędzi transformacji kulturowej CTT– Cultural Transformation Tools. Wyobraź sobie, że możesz uzyskać wszechstronną diagnozę kultury swojej organizacji, zwracając się do pracowników z trzema prostymi pytaniami, na które odpowiada się około 15 minut. Właśnie to umożliwiają testy Barrett Values Centre, z których korzysta ponad 6000 organizacji na całym świecie. Portfolio narzędzi zawiera:

  • CVA – Cultural Values Assessment
  • SGA – Small Groups Assessment
  • Merger/Acquisition Compatibility Assessment
  • CER – Cultural Evolution Report
  • Customer Values Assessment

"Kultura zjada strategię na śniadanie” – ten znany cytat autorstwa Petera Druckera podkreśla, że mocna kultura, w której pracownicy mogą realizować swój potencjał jest najpewniejszą drogą do sukcesu organizacji.

Dlatego też tworzenie kultury organizacyjnej, która jest innowacyjna i ma zdolność do adaptacji, gdzie pracownicy przyjmują odpowiedzialność za rezultaty stało się jednym z kluczowych celów w obszarze rozwoju organizacji w ostatnich latach.

Firmy, które nie zauważają związku między strategią i kulturą stawiają swój sukces pod znakiem zapytania. Jest wiele badań wykazujących bezpośrednią korelację między zdrową, produktywną kulturą i przychodami organizacji. A jednak mimo to, większość organizacji niewiele czasu poświęca myśleniu o kulturze, koncentrując się całkowicie na strategii.

Tymczasem strategia, zdolności organizacyjne i kultura powinny być ze sobą spójne. Szczególnie jeśli firma stoi w obliczu istotnych zmian, uwzględnienie wszystkich trzech elementów sprawia, że wzajemnie się one wspierają przyczyniając się do skutecznej i trwałej transformacji organizacji.

Pierwszym krokiem do transformacji kultury organizacji jest diagnoza w tym zakresie, do której wykorzystuję narzędzia transformacji kulurowej – Cultural Transformation Tools - CTTTM Barrett Values CentreTM.

Projekty doradcze dotyczące kultury organizacyjnej realizuję wykorzystując podejście ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT, zakładające diagnozę sytuacji obecnej, wykreowanie wizji pożądanej zmiany, identyfikację interesariuszy i stworzenie planu ich angażowania, analizę wpływu zmiany na organizację, identyfikację ryzyk, wsparcie w tworzeniu planu działań w tym planu komunikacji, pomoc w tworzeniu wewnętrznego zespołu odpowiedzialnego za realizację i podejmowanie działań ugruntowujących zmiany oraz mierzenie rezultatów.