O mnie

Prawdziwe szczęście jest

rzeczą wysiłku, odwagi i pracy

 

Honore de Balzac

Anna Rajtar-Klepuszewska

Coach, psycholog, mentor, konsultant biznesu, facylitator

 

Ponad 1000 godzin coachingu indywidualnego i zespołowego prowadzonego w oparciu o psychologię pozytywną, podejście systemowe i ewolucyjne, uwzględniające poziom rozwoju świadomości jednostek, zespołów i organizacji.

Wiem jak pracować z organizacjami i liderami. Rozumiem ich potrzeby, ponieważ przez ponad 20 lat pracowałam w biznesie i mam 13 lat doświadczenia w pracy na stanowiskach menedżerskich i dyrektorskich w funkcji HR.

Wspieram organizacje w procesach transformacyjnych bazując na swoim doświadczeniu w zarządzaniu projektami zmian w dużych organizacjach zatrudniających ponad 2000 pracowników.Pomagam realizować zmiany dotyczące kultury organizacji, korzystając ze swoich doświadczeń obejmujących wspieranie zarządów w realizacji strategii, wdrażanie trwałych zmian mających na celu podniesienie zaangażowania i efektywności, poprawę komunikacji i współpracy oraz rozwijanie przywództwa.

Facylituję spotkania mające na celu wypracowanie określonych rezultatów (np. strategii organizacji lub działu), ułatwiając zespołom osiągnięcie założonych celów z możliwie najpełniejszym wykorzystaniem potencjału wszystkich członków zespołu.

Doradzam w zakresie wdrażania wewnętrznego coachingu i/lub mentoringu w organizacjach, mając za sobą przeprowadzone skuteczne wdrożenia i zarządzanie takimi programami w dużych firmach.

Jestem mentorem w programach społecznych i biznesowych, wspierając swoich mentees w ich rozwoju i pokonywaniu przełomów, których doświadczają jako profesjonaliści, liderzy i ludzie.

Oferuję wsparcie jako facylitator lub konsultant w obszarach:

  • Budowa pożądanej kultury organizacyjnej wspierającej strategię organizacji w oparciu o wartości
  • Rozwój przywództwa w organizacji
  • Zarządzanie zmianą w organizacji
  • Badanie wartości w organizacji
  • Misja i wizja organizacji
  • Budowanie strategii
  • Diagnoza zespołów pod kątem efektywności i relacji
  • Podnoszenie efektywności zespołów
  • Uspójnianie strategii HR ze strategią organizacji

W 2009 rozpoczęłam własną praktykę coachingową. Prowadzę coaching w oparciu o psychologię pozytywną bazując na mocnych stronach klientów, coaching ewolucyjny (uwzględniający poziom rozwoju psychologicznego klientów) i pro-aktywny oraz wybrane metody z psychologii procesu oraz TSR (terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach).

W diagnostyce indywidualnej wykorzystuję takie narzędzia rozwojowe jak Facet5, Insights Discovery, PRISM Brain Mapping oraz inne kwestionariusze i testy dostępne dla psychologów.  Do diagnozy zespołów i organizacji wykorzystuję narzędzia CTT (Cultural Transformation Tools) opracowane przez Barrett Values Centre.

Służę także doradztwem biznesowym w zakresie kształtowania kultury organizacyjnej, rozwoju przywództwa w organizacji, wdrażania wewnętrznego mentoringu i coachingu, tworzenia misji i wizji organizacji oraz wypracowania wartości firmowych. Facylituję spotkania mające na celu tworzenie strategii firmy lub działu, wypracowanie kierunków pożądanych zmian oraz doskonalenie procesów, produktów i usług.

 

Obszary specjalizacji coacha

Definiowanie osobistej misji i wizji w oparciu o wartości

~

Wykorzystanie autorefleksji i zwiększenia samoświadomości do podnoszenia osobistej skuteczności i efektywności

~

Rozwój umiejętności komunikacyjnych i poprawa relacji

~

Przygotowanie do awansu lub innej zmiany roli zawodowej

~

Nowa rola zawodowa

~

Zwiększanie wpływu na organizację

~

Zarządzanie zmianą i przywództwo w zmianie

~

Zwiększanie potencjału osobistego poprzez rozpoznanie i integrację tzw. słabych stron