Coaching indywidualny

Coaching indywidualny

Osiągnięty poziom rozwoju psychologicznego wpływa na każdy aspekt naszego życia: nasze potrzeby, wartości, relacje rodzinne i relacje w pracy oraz wszelkie nasze interakcje. Kiedy wiemy w jakim miejscu naszego rozwoju jesteśmy i jaki poziom przed nami, możemy dokonywać trafniejszych wyborów, prowadzących w kierunku czekających nas w przyszłości wyzwań, a przez to przyśpieszać tempo swojego rozwoju.

W pracy z klientami indywidualnymi stosuję coaching ewolucyjny (metodologia Richard'a Barrett'a), który pomaga klientom zrozumieć jaki poziom rozwoju psychologicznego osiągnęli, na ile poradzili sobie z potrzebami i zadaniami rozwojowymi poziomów przez które już przeszli i jakie poziomy rozwoju oraz potrzeby z nimi związane są jeszcze przed nimi.

Coaching ewolucyjny nie różni się od coachingu normalnego w zakresie wykorzystywanych umiejętności czy praktyk. Tak jak pozostałe formy coachingu polega na nawiązaniu relacji, słuchaniu, klaryfikowaniu, odzwierciedlaniu, ustaleniu oczekiwań i celów, identyfikacji przekonań i wartości itd. Różnica polega na zastosowaniu w praktyce coachingu kontekstu psychologicznego rozwoju.

Coaching ewolucyjny dla liderów przyczynia się do podniesienia poziomu świadomości przywództwa w organizacji. Świadomość liderów przekłada się na ich zachowania, a te z kolei na kulturę organizacyjną, która umożliwia realizację strategii i może stanowić o przewadze konkurencyjnej firmy.