Wartościowe organizacje

 Kiedy certyfikowałam się w Barrett Values Centre zapoznając się z różnymi narzędziami transformacji kulturowej i diagnozowaniem kultury organizacji poprzez mapowanie wartości pracowników i organizacji, temat jak na polskie warunki wydawał mi się mocno idealistyczny i leżący w obszarze zainteresowań raczej firm globalnych, czy dużych korporacji.

Tym milsze było więc moje zaskoczenie, kiedy spotkałam się z zainteresowaniem także ze strony firm mniejszych, rodzimych oraz start-upów. Okazało się, że budowanie kultury w oparciu o wartości leży w obszarze zainteresowań wielu liderów, którzy osiągnęli taki poziom świadomości w swoim rozwoju, że nie wystarcza im już bycie menedżerem wydajności i bywa to niezależne od wielkości i zasięgu firmy. Tacy liderzy stawiają na ciągłe odnawianie się organizacji poprzez angażowanie pracowników i tworzenie środowiska pracy „do którego ludzie chcą przynależeć” (co według Roberta Diltsa jest definicją przywództwa). Dążą nie tylko do  wspólnej wizji, ale także wspólnych wartości. 

Praca z takimi firmami jest niezwykle satysfakcjonująca, a proces wyłaniania wspólnych wartości, znaczących dla wszystkich i budzących emocje pracowników to niezwykłe doświadczenie. Ostatnie wydarzenie tego typu które prowadziłam świetnie spointował napis w sali, w której odbywał się warsztat „…tu dzieje się historia”. Mam nadzieję, że to początek historii wspaniałego sukcesu tej organizacji, w czym będę mocno sekundować. Wierzę, że wartości, które zostały wybrane, będą mocno wspierać firmę oraz cały zespół pracowników.

#valuesdrivenorganizations #values #organizationalculture #cultureeatsstrategyforbreakfast #barrettvaluescentre #culturaltransformationtools #culturalvaluesassessment #CVA #CTT #BVC