COVID wpłynął na poprawę kultury organizacyjnej!

MAGIA ADAPTACJI

Minęły niecałe dwa miesiące, a już się oswoiliśmy z sytuacją pandemii. Większość osób, które widzę na ulicy nosi maseczkę „na Mikołaja”, otwarcie nowego Rossmana okraszone gratisami spowodowało gigantyczną kolejkę w mojej okolicy, a siłownia na otwartym powietrzu znów oblężona. Zawodowo jednym łatwiej było się przystosować, innym trudniej, ale ludzie pracują (o ile mają pracę) i układają sobie rzeczywistość po nowemu.

Jak bardzo po nowemu możecie się przekonać zapoznając się z wynikami Globalnego Badania Kultury COVID-19 przeprowadzonego przez Barrett Values Centre na próbie ponad 2,5 tys. osób z całego świata.

TRANSFORMACJA NA NASZYCH OCZACH

Zaczynając od wniosków :). Według BVC doświadczyliśmy w ciągu 6 tygodni transformacji, która w normalnych okolicznościach zajęłaby 5-7 lat! Mimo strachu i niepewności związanej z pandemią pracownicy doświadczali w firmach szeregu pozytywnych zmian. Skupienie na wynikach, hierarchia i kontrola zeszły na dalszy plan ustępując miejsca skupieniu na ludziach, zdolności adaptacji i wspólnej pracy. Poziom entropii w firmach (odnoszący się do dysfunkcji) zmniejszył się z 20 do 17%. Pracownicy nadal doświadczają różnych utrudnień, ale w mniejszym stopniu dotyczą one biurokracji, hierarchii i kontroli, a w większym stopniu ostrożności, dezorientacji i niepewności zatrudnienia.

W trakcie pandemii pracownicy doświadczają mobilizacji adaptacyjnej, zwinności, pracy zespołowej, łączności cyfrowej, współpracy cross-funkcyjnej oraz równowagi praca-dom (wiem, że niektórzy się nie zgodzą) i te właśnie jakości chcieliby także utrzymać w przyszłości. To czego jeszcze nie doświadczają w pełni, ale pożądają na przyszłość to: zaangażowanie pracowników, innowacje, ciągłe uczenie się i otwarta komunikacja. 

Rzeczywistość COVID wpłynęła na zmianę w obszarze osobistych wartości, gdzie najwięcej wskazań w badaniu padło na: ciągłe uczenie się, rodzinę, powodowanie pozytywnej zmiany w świecie, zdolność adaptacji i dobrostan. 

ZMIANA UKIERUNKOWANIA ENERGII

Badanie BVC wskazuje także na całkowite przesunięcie energii (związanej z wartościami) z obszaru dbania o stabilność finansową, rezultaty i osiągnięcia na obszar związany z ewolucją, a więc na zdolność do adaptacji, łączność cyfrową,  dzielenie się informacjami, zwinność i równowagę praca-dom. Zarówno przed COVID jak i w trakcie aktualna jest koncentracja na redukcji kosztów i pracy zespołowej. Ponadto w trakcie COVID ogromny skok w hierarchii wartości zanotowały opiekuńczość i troska o zdrowie pracowników. 

LIDERZY A PRACOWNICY O NOWEJ RZECZYWISTOŚCI

Bardzo ciekawe są zauważone w badaniu różnice pomiędzy liderami i pracownikami, co do tego, jak powinno wyglądać kształtowanie nowej rzeczywistości. Szczególnie są one widoczne w 4 obszarach:

  • Określanie kierunku i komunikacja
  • Zwinność i innowacje
  • Zaufanie i zaangażowanie
  • Zrównoważony rozwój i społeczeństw

Dzięki globalnemu badaniu powstały także specjalistyczne raporty branżowe, wskazujące na specyficzne potrzeby i kierunki rozwoju danych branż. Zainteresowanych szczegółami odsyłam do strony Barrett Values Centre https://www.valuescentre.com/covid/#keyfindings

Jeśli jesteś zainteresowana/y tym, jak COVID-19 wpłynął na twoją organizację, skontaktuj się ze mną:

Anna Rajtar-Klepuszewska PCC ICF
coach, facylitator, akredytowany konsultant Barrett Values Centre
+48 696 914 712
kontakt@annarajtar.com.pl, ani.rajtar@gmail.com
arksolutions.com.pl