Świadomość organizacji. Poziom 7. Służba

Będąc na siódmym poziomie świadomości w pełni oddajemy się swojemu powołaniu. Potrafimy radzić sobie z niepewnością i wszystkim co pojawia się na naszej drodze bez osądzania. Chcemy mieć poczucie sensu w każdej chwili naszego życia i żyć w pełnej zgodzie z naszymi wartościami. Wiemy, że jesteśmy na tym poziomie świadomości, kiedy nie chcemy robić już nic innego, poza tym, co dla nas najistotniejsze. Nie chcemy odchodzić na emeryturę, gdyż oddaliłoby nas to od działań, które nadają naszemu życiu sens. Podział między pracą a życiem przestaje istnieć. Jest po prostu życie. Co było kiedyś pracą, staje się przyjemnością. Często doświadczamy „przepływu”. Jednak dążenie do tego stanu za wszelką cenę stanowi ryzyko utraty równowagi, gdyż mamy różne potrzeby: fizyczne, emocjonalne, umysłowe oraz duchowe. Wszystkie one powinny być zaspokojone, jeśli chcemy doświadczać wewnętrznej równowagi. Zlekceważenie ich prowadzi do redukcjonizmu któregoś z ważnych dla człowieka wymiarów. W jaki sposób organizacje mogą osiągnąć ten poziom świadomości? Richard Barrett w „The values-driven organization” ujmuje to następująco:

Siódmy poziom świadomości organizacyjnej jest kontynuacją poprzedniego poziomu – dalszym pogłębianiem więzi wewnętrznych i dalszym rozwijaniem więzi z zewnętrznym otoczeniem organizacji.  Wewnętrznym celem organizacji na tym poziomie świadomości jest budowanie klimatu pokory i współodczuwania. Na zewnątrz organizacja koncentruje się na lokalnych, krajowych lub globalnych aktywnościach przyczyniających się do podtrzymania zrównoważonego rozwoju ludzkości i planety. Kluczową kwestią na tym poziomie świadomości jest rozwijanie głębokiego poczucia społecznej odpowiedzialności w całej organizacji poprzez dbanie o sprawiedliwość społeczną, prawa człowieka i ekologię globalnego środowiska.
Warunkiem sukcesu na tym poziomie świadomości jest bezinteresowna służba, przejawiająca się głębokim zaangażowaniem w prace na rzecz wspólnego dobra i dobrostanu przyszłych pokoleń. Aby odnieść sukces na tym poziomie świadomości, organizacje muszą przestrzegać najwyższych standardów etycznych we wszystkich swoich interakcjach z pracownikami, dostawcami, klientami, partnerami, inwestorami i lokalną społecznością. Powinny zawsze w pełni uwzględniać długoterminowy wpływ swoich decyzji i działań na wszystkich interesariuszy.”

fragment książki „The values-driven organization” Richard’a Barretta w moim tłumaczeniu

Zbadaj kulturę, wartości i potrzeby swojej organizacji lub zespołu korzystając z narzędzi transformacji kulturowej Barrett Values Centre. Skontaktuj się ze mną: +48 696 914 712, kontakt@annarajtar.com.pl