Świadomość organizacji. Poziom 1. Przetrwanie

Pierwszą potrzebą, którą chcemy zaspokoić jako ludzie jest potrzeba przetrwania, zadbania o swoje bezpieczeństwo i zdrowie. To samo dotyczy organizacji. Stabilność finansowa jest bazą i punktem wyjścia dla dalszego rozwoju. Jednak nie można na tym poprzestać, jeśli chce się budować organizację nastawioną na długoterminowy sukces.  

Jakie mogą być skutki nadmiernej koncentracji na tym poziomie świadomości? Każdy, kto przepracował odpowiednią ilość czasu w korporacjach czy też mniejszych organizacjach z pewnością miał okazję się z nimi zetknąć: kontrolowanie najdrobniejszych działań i wydatków, nadmierna eksploatacja pracowników lub przejmowanych firm, krótko-terminowa perspektywa burząca możliwości długotrwałej współpracy lub rozwoju itp.      

„Pierwszą i najbardziej podstawową potrzebą wszystkich organizacji jest zapewnienie im finansowego przetrwania. Bez zysków lub dostępu do ciągłego strumienia funduszy organizacje szybko przestają istnieć. Każda organizacja musi uznać stabilność finansowa za swój priorytet. Warunkiem sukcesu na tym poziomie świadomości jest zdrowa koncentracja na zadbaniu o rachunek zysków i strat oraz przepływy gotówkowe.

      Kiedy jednak firmy zbyt głęboko zakorzeniają się w świadomości przetrwania, objawia się to niezdrowym naciskiem na uzyskanie jak największej wartości dla akcjonariuszy w krótkoterminowej perspektywie. W takich sytuacjach dostarczanie celów kwartalnych – zaspokajających potrzeby rynków finansowych – może zawładnąć umysłami liderów, wyłączając uwzględnienie wszystkich innych czynników, w tym potrzeb pracowników. Prowadzi to do nadmiernej kontroli, mikrozarządzania, ostrożności i tendencji do unikania ryzyka.

         Firmy nadmiernie koncentrujące się na pierwszym poziomie świadomości – czyli poziomie przetrwania – nie są zainteresowane strategicznymi sojuszami; bardziej interesującą grą są dla nich przejęcia. Kupują inne firmy i plądrują ich aktywa. Postrzegają ludzi i Ziemię jako zasoby, które należy eksploatować dla zysku. Jeżeli muszą dostosować się do przepisów, zrobią absolutne minimum, prezentując postawę niechętnego dopasowania.

          Kluczem do sukcesu organizacji na pierwszym poziomie świadomości są dobre wyniki finansowe i koncentracja na zdrowiu i bezpieczeństwie pracowników. Bez zysków firmy nie mogą inwestować w swoich pracowników, tworzyć nowych produktów ani budować silnych relacji z klientami i lokalnymi społecznościami, w których pracują.”

fragment książki „The values-driven organization” Richard’a Barretta w moim tłumaczeniu 🙂

Zbadaj kulturę, wartości i potrzeby swojej organizacji lub zespołu korzystając z narzędzi transformacji kulturowej Barrett Values Centre. Skontaktuj się ze mną: +48 696 914 712, kontakt@annarajtar.com.pl