Jak mierzyć świadomość organizacji?


Organizacje rosną i rozwijają się w podobny sposób do tego jak robią to ludzie – sukcesywnie dążąc do zaspokojenia swoich potrzeb (tzn. potrzeb interesariuszy).

Richard Barrett stworzył model Siedmiu Poziomów Świadomości Organizacji. Każdy poziom odnosi się do innego paradygmatu i odpowiada różnym potrzebom i wartościom, którymi kierują się ludzie na kolejnych etapach swojego życia. https://www.valuescentre.com/mapping-values/barrett-model/organisational-consciousness.

Organizacje, które odnoszą największe sukcesy to te, które rozwinęły pełne spektrum organizacyjnej świadomości – czyli zdolność do zaspokajania potrzeb związanych z każdym poziomem świadomości organizacyjnej. Są one zdolne do tego, by odpowiednio odpowiadać i reagować na wyzwania rynkowe, bądź w przypadku instytucji sektora publicznego – wyzwania istniejące w środowisku instytucjonalnym.

Czy jeśli organizacja zdaje sobie sprawę z tego na jakim poziomie rozwoju świadomości znajduje się ona sama i jej pracownicy, to będzie w stanie lepiej sobą pokierować? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, ponieważ droga od świadomości do zmiany jest czasami długa i kręta i wymaga zaangażowania i długofalowych, konsekwentnych działań. Nie można jednak zaprzeczyć, że świadomość jest pierwszym krokiem do zmiany, gdyż jak stwierdził John Whitmore (trawestując Carla G. Junga) „Jestem w stanie kontrolować tylko to, czego jestem świadom. To czego nie jestem świadom, ma kontrolę nade mną. Świadomość daje mi władzę.”

Narzędzia transformacji kulturowej Barrett Values Centre (BVC) pomagają organizacjom być bardziej świadomymi. Zbadanie kultury organizacji (zespołu, działu) poprzez zmapowanie jej wartości jest lustrem, w którym organizacja może się przejrzeć i w pewien sposób zmierzyć. Zyskiem jest bezcenna wiedza, czym na co dzień kierują się pracownicy, jak doświadczają pracy w tej organizacji i co chcieliby w niej zmienić, by działała sprawniej. Badanie wartości organizacji pozwala także na określenie poziomu entropii kulturowej – czyli sumy wszystkich bezproduktywnych działań, które obniżają efektywność. Rezultaty pracy z narzędziami transformacji kulturowej BVC mogą stanowić bazę do stworzenia planów działań promujących pożądane wartości i zmniejszających wpływ wartości potencjalnie ograniczających efektywność organizacji (jak np. obwinianie czy biurokracja).

Zainteresowanych zapraszam do kontaktu. Tel: 696 914 714, e-mail: kontakt@annarajtar.com.pl