Świadomość organizacji. Poziom 5. Wewnętrzna spójność

W pewnym momencie przestajemy pozwalać naszym lękom kierować swoim dalszym życiem. Zaczynamy zastanawiać się nad sensem tego co robimy. Coraz częściej sprawdzamy, czy żyjemy zgodnie ze swoimi wartościami i coraz trudniej przychodzi nam iść na kompromis, kiedy stawką są właśnie one. Bywa, że jest to okres głębokich przewartościowań, trudnych i odważnych decyzji, których fundamentem są odpowiedzi na pytania: „Czy to, co chcę zrobić jest w zgodzie ze mną?”, „Kim się stanę robiąc to (lub nie robiąc tego)?”, „Jak skupić się na tym, co uważam, za naprawdę ważne, na tym co ma dla mnie sens?”, „Jak przestać się kręcić w kołowrotku wykonując działania pozorne i/lub bez znaczenia?” Kiedy decydujemy się podążać w kierunku tego, co ma dla nas sens zaczynamy robić więcej tego, co naprawdę kochamy. Idąc za tym co daje nam prawdziwą radość działamy w zgodzie ze sobą. To nie jest łatwa chwila, bo nie każdy od razu wie dokąd zmierzać, czasem trzeba odkryć swoją podróż.  Ale kiedy już ją rozpoczniemy wiele „klocków” wskoczy na swoje miejsce. Wszystko czego doświadczyliśmy do tego momentu wyda się nam potrzebne i przydatne, pojawią się szanse i ludzie, którzy nas wesprą w tym co chcemy robić. Jeśli natomiast zignorujemy swoje wewnętrzne wezwanie przez długi czas, możemy za to zapłacić znudzeniem, smutkiem, frustracją, a nawet depresją. Po prostu nie będziemy się czuli dobrze w naszym życiu. Ta wewnętrzna spójność, której poszukujemy jako ludzie, jest równie ważna dla organizacji, które mają ambicję osiągnąć coś więcej niż szybki zysk.„Piąty poziom świadomości organizacyjnej oznacza skupienie się na budowaniu wewnętrznie spójnej organizacji, która będzie zdolna do zbiorowego działania. Aby tak się stało, liderzy i menedżerowie muszą odłożyć na bok swoje osobiste interesy i agendy, by nauczyć się pracować dla wspólnego dobra. Kluczowe wymagania na tym poziomie świadomości dotyczą wypracowania:

  • wspólnej wizji przyszłości, która jest inspirująca dla pracowników;
  • wspólnego zestawu wartości, który jest fundamentem podejmowanych decyzji;
  • misji organizacyjnej, która jest czymś więcej niż generowanie zysku.

Wspólna wizja, wartości i misja powinny w jasny sposób określać intencje organizacji w odniesieniu do wszystkich jej interesariuszy. Wartości powinny zostać przełożone na zachowania, aby można je było wykorzystać do zarządzania wynikami. Wartości powinny znaleźć odzwierciedlenie we wszystkich systemach i procesach organizacji wraz z odpowiednimi konsekwencjami dla tych, którzy nie chcą się dostosować.

Warunkiem sukcesu na tym poziomie świadomości jest budowanie klimatu zaufania, który jest podłożem dla korzystania w firmie z odpowiedzialnej wolności. Aby z kolei w organizacji mogły pojawić się zaangażowanie i entuzjazm, każdy jej członek powinien rozumieć, jak to co robi na co dzień, odnosi się do sukcesu całej organizacji.

W organizacjach działających z piątego poziomu świadomości porażki stają się lekcjami, a praca przynosi radość. Kluczem do sukcesu na tym poziomie świadomości jest stworzenie silnej, pozytywnej, niepowtarzalnej tożsamości kulturowej, która odróżnia organizację od jej konkurencji. Kultura organizacji staje się odzwierciedleniem marki. Jest to szczególnie ważne w organizacjach dostarczających usługi, w których pracownicy mają bliski kontakt z klientami i opinią publiczną. Na tym i kolejnych poziomach świadomości organizacje zazwyczaj zachowują swoją unikalną kulturę poprzez promowanie jej od wewnątrz.”

fragment książki „The values-driven organization” Richard’a Barretta w moim tłumaczeniu

Zbadaj kulturę, wartości i potrzeby swojej organizacji lub zespołu korzystając z narzędzi transformacji kulturowej Barrett Values Centre. Skontaktuj się ze mną: +48 696 914 712, kontakt@annarajtar.com.pl