Świadomość organizacji. Poziom 6. Powodowanie zmiany

Przekraczanie siebie jest kolejnym poziomem rozwoju naszej świadomości. Wielu ludzi odczuwa na pewnym etapie swojego życia potrzebę wprowadzania pozytywnej zmiany w otaczający świat. To może być działanie zarówno na rzecz lokalnej społeczności jak i na o wiele większą skalę. Skala jest mniej ważna od samej istoty tych aktywności – czyli działania dla wspólnego dobra. Zwykle na tym etapie poszukujemy współpracy i sojuszy z ludźmi, którzy mają podobną misję w życiu i kierują się podobnymi wartościami. Jako liderzy, będąc na tym poziomie, zdajemy sobie sprawę, że warunkiem realizacji naszych celów jest umiejętność facylitowania pracy innych ludzi i zespołów. Również hojne dzielenie się wiedzą z innymi, coaching i mentoring jest typowy dla tego poziomu świadomości.

Szósty poziom rozwoju świadomości dla organizacji również wiąże się z przekraczaniem siebie i uwzględnianiem potrzeb i interesów szerokiego grona osób, na które organizacja oddziałuje. Organizacje działające z tego poziomu stwarzają „różnicę, która czyni różnicę”(Gregory Bateson*).

Szósty poziom świadomości organizacyjnej objawia się skupieniem na pogłębianiu więzi wewnątrz organizacji i rozwijaniu poczucia więzi z zewnętrznymi interesariuszami, w celu zapewnienia sobie przez organizację dalszego przetrwania.

Wewnątrz organizacji pomaga się pracownikom w znalezieniu osobistego spełnienia poprzez pracę – umożliwiając im współpracę z innymi, aby wspólnie mogli dokonywać zmian. Zewnętrznie – organizacja koncentruje się na budowaniu wzajemnie korzystnych partnerstw i sojuszy z partnerami biznesowymi, lokalnymi społecznościami, w których działa organizacja, a w pewnych okolicznościach także z organizacjami pozarządowymi. Kluczowe na tym poziomie świadomości jest to, że pracownicy i klienci widzą, że organizacja powoduje pozytywną zmianę w świecie, poprzez swoje produkty i usługi, poprzez zaangażowanie w działania na rzecz lokalnej społeczności, albo poprzez gotowość do walki o poprawę dobrostanu ludzkości lub planety. Pracownicy i klienci muszą mieć poczucie, że firma dba o nich, o ich przyszłość i o ich potrzeby.

Firmy działające z tego poziomu świadomości dokładają wszelkich starań, aby być odpowiedzialnymi obywatelami świata. Wspierają i zachęcają pracowników do aktywnych działań na rzecz lokalnej społeczności, zapewniając czas wolny na wolontariat i/lub środki finansowe dla organizacji charytatywnych, w których akcje są zaangażowani pracownicy. Dbają również o to, aby ich produkty wspierały Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Organizacja pomaga pracownikom spełnić się zarówno zawodowo, jak i osobiście.

Warunkiem sukcesu na tym poziomie jest rozwijanie liderów, którzy są zdolni do empatii. Liderzy muszą zrozumieć, że ich zadaniem jest nie tylko kierować organizacją, ale także służyć tym, którzy dla nich pracują. (…) Liderzy, osiągający ten poziom świadomości, stają się coachami i mentorami, przyczyniając się do zwiększania puli talentów i wspierania planowania sukcesji. W organizacjach na tym poziomie świadomości ogromny nacisk kładzie się na rozwój przywództwa.”

fragment książki „The values-driven organization” Richard’a Barretta w moim tłumaczeniu

Zbadaj kulturę, wartości i potrzeby swojej organizacji lub zespołu korzystając z narzędzi transformacji kulturowej Barrett Values Centre. Skontaktuj się ze mną: +48 696 914 712, kontakt@annarajtar.com.pl

*Gregory Bateson (1904‑1980), angielski antropolog, biolog i cybernetyk, aktywny zawodowo głównie w USA, zasłynął jako badacz natury poznania istot żywych. Był postacią niezwykłą, człowiekiem o przenikliwym umyśle i rozległym horyzoncie intelektualnym, który wywarł znaczny wpływ na rozwój teorii komunikacji, antropologię kulturową, filozofię New Age, ekologię czy psychoterapię, w tym szczególnie na systemową terapię rodzin. Tuż pod koniec życia przedstawił niedokończoną syntezę biologii poznania, nazywaną przez niego samego ekologią umysłu. Jego rozważania koncentrowały na „różnicy, która czyni różnicę”.